Sanskrit ringtones

Sanskrit

Krishna Stuti 3

Mangalyam

Tamil Sanskrit

Survesham

Surya Namaskar

Asato Ma

Unnaipoloruvan Sansk

Tamil Sanskrit01

Devi Namaskram

Singham Sms

Suryadharya Mantra

Puli Urumuthu

Ganesha Aarti - Fast

Ganesha Stuti

Narasimha Secret

Sri Anjaneyam

Rudra

Gayantri Mantra

Govindam Adi Purusha

Gurubrahma

ashto ma

Ram Mantra

Shiva Tandava

Gita -first Shlok