Allah ringtones

Allah Hu Allah Hu

Allah Allah Allah

Allah Hu Allah

Allah Allah

Allah Hoo Allah

Allah ho Allah

Allah Allah

Allah Hu Allah

Allah Allah

Allah Hu Allah Hu

Allah Allah

Allah Hi Allah

Allah Allah Naat

Allah Allah Ya Mola

Allah Allah

Allah Akbar

Allah Allah

Allah Jaane

Allah Maaf Kare

Allah Kiya Karo

Allah Hoo

Allah Yahdy Mn Ysha2

Allah Akber Ya Aqsa

Allah akbar tekbiri

Allah O Akbar