2ne1 Ringtones and Wallpapers

2NE1 - Goodbye

2NE1 - Goodbye

2NE1 CBH chorus

2ne1 LoveIsOuch

Cl 2ne1

Cl 2ne1

2NE1 crush wallpaper

2NE1 crush wallpaper

2ne1 Collage

2ne1 Collage

2ne1

2ne1

2ne1

2ne1

2ne1

2ne1

Go Away 2ne1

2ne1

2ne1

2ne1

2ne1

Cl 2ne1

Cl 2ne1

Cl 2ne1

Cl 2ne1

2ne1

2ne1

2ne1

2ne1

2ne1

Park Bom

Park Bom

Dara

Dara

Park Bom - Spring

omg

Park Bom

Park Bom

MINZY - ING 2

Dara

Dara