Spyro - Toasty

Spyro 2 Professor No

Spyro gem

Poutanes Anamniseis

Spyro the Dragon

Spyro - 1Up

Superflame

Sparx

Dragon Rumble

Dj Simos

Spyro Gem SFX

Spyro - Dark Passage

Spyro - Blowhard

Spyro - Wizard Peaks

Spyro - High Caves

Spyro - Alpine Ridge

Spyro - Artisan Home

Spyro Egg Thief

Dj Simos Spyros

Misty Bog

Spyro 2 Main Theme

Efaga Th Gh

Spyro Magic Crafters

Sparx Freaking Out

Dj Dimos Ft Spyros