Ek Dil Hai

Hai Mera Dil By Msk

Hai Mera Dil

Hai Mera Dil Tone

Hay Mera Dil

Hai Mera Dil Prem

Hai Re Mera Dil

Mirza Hai Hai

Hai Mera Dil Honey

Tu Hai Dil Mera

Hai Mera Dil

Hai Mera Dil-2-

Hai Mera Dil-1-

Dil To Mera Hai Tera

Love Sajan Mera Dil

Awara Dil Mera

Hai Mera Dil

Parichay

Hai E Mera Dil- Inst

Desh Hai Mera

Dil Hai Mera

Hai Mera Dil

Hai Mera Dil

Hai Mera Dil Male

Tujhey Pyaar Se